Všeobecné podmínky CA ORBITA

1.        CA ORBITA - Marcel Vašut (dále jen CA) zprostředkovává svým klientům ubytování v rodinných domech, rekreačních chalupách, chatách, apartmánech, penzionech, hotelech a dalších rekreačních zařízeních v ČR.Osoby mladší 18 let mohou využívat služeb CA pouze prostřednictvím, nebo v doprovodu osoby starší 18 let.

2.        Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemný smluvní vztah mezi CA a klientem. Potvrzením závazné objednávky (mailem, telefonicky), popř.podpisem písemné objednávky a jejím doručením CA ORBITA, dává klient výslovný souhlas a pokyn k tomu, aby CA bez odkladu začala s poskytováním zprostředkovatelských služeb, aby došlo k uzavření zprostředkovatelského vztahu a poskytnutím plnění z tohoto vztahu.

3.        Zprostředkovatelský vztah mezi klientem a CA ORBITA vznikne potvrzením závázné objednávky, za kterou se považuje závazná mailová objednávka, rezervační formulář s následným potvrzením rezervace, popř.jiný vyplněný tiskopis, který by obsahoval všechny náležitosti závazné objednávky. Za potvrzení závazné objednávky se považuje den doručení CA vystaveného písemného potvrzení objednávky klientovi na adresu,kterou v objednávce uvedl, nebo den doručení CA zaslaného e-mailu o potvrzení objednávky klientovi na e-mailovou adresu, pokud objednávku zaslal v této formě.

4.        Plnění vyplývající ze vztahu klienta a CA se má za poskytnuté okamžikem doručení potvrzení objednávky klientovii, popř.uhrazením platby za pobyt klientem na účet CA.

5.        Práva a povinnosti klienta:

o         klient musí být řádně seznámen agenturou s rezervovaným objektem, cenou a dalšími informacemi k bezproblémovému uzavření smluvního vztahu.

o        klient je povinnen v dohodnutém termínu uhradit objednané služby přímo provozovateli ubytovacího zařízení.

o        zaplatit při nástupu na pobyt majiteli nebo recepci rekreační a ubytovací poplatky pro místní obecní úřad, v případě soukromého ubytování sepsat s majitelem objektu při příjezdu předávací protokol(je-li to vyžadováno majitelem), popřípadě doplatit doobjednané služby.

6.        Práva a povinnosti CA ORBITA:

o        CA si vyhrazuje právo zrušit pobyt, pokud by se nemohl ze závažných důvodů konat (úmrtí, přírodní katastrofa, náhlé opravy objektu, změna majitele).

o        CA neručí za změny doplňkových služeb, které jí uvádí majitel ubytovacího zařízení(ceny vleků, vstupné do bazénu, různé půjčovné).

o        CA nezajišťuje klientům dopravu, není li dohodnuto jinak.

7.        Objednávka pobytu a platba. Klient zašle objednávku CA ORBITA vyplněným formulářem na webových stránkách, e-mailem anebo poštou. Vždy musí uvést počet osob, počet dětí, termín, požadovaný objekt a svou adresu a telefon. CA poté potvrdí rezervaci ubytování jednou z možností: mailem, poštou nabo telefonicky.

o        před vystavením závazné objednávky je klient povinen uvést i jiný než standartní způsob platby (např.uhrazení pobytu zaměstnavatelem). Při této možnosti nahlásí klient již při objednávce ubytování nezbytné údaje, které jsou potřeba pro tento úkon.

o        klient stvrzuje zasláním vyplněné závazné objednávky, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a že s nimi souhlasí.

o        standartní způsob úhrady za ubytování a služby je následující: Klient uhradí zálohu  ve výši 50% z celkové ceny při objednávce, doplatek poté nejpozději 30 dnů před nástupem na pobyt. V některých případech požaduje majitel objektu doplatek přímo při nástupu.O této skutečnosti je klient CA informován.

o        při  objednávce méně než 30dnů před nástupem, nebo tzv.last momentech uhradí klient celou částku najednou na účet ubytovatele. (pokud není domluva jiná)

8.        Stornovací podmínky U hotelů a penzionů se řídí stornovacími podmínkami tohoto objektu.V případě chalup,apartmá a chat  jsou podmínky následující:

o        Zrušení pobytu do 30 dnů před nástupem – 30% z cílové částky

o        Zrušení pobytu od 30 do 20 dnů před nástupem – 50% z cílové částky

o        Od 20 dnů do 6 dnů před nástupem – 80% z cílové částky za pobyt

o        Zrušení pobytu méně než 6 dní před nástupem - 100% z cílové částky za pobyt.

o        Každý klient má právo pobyt zrušit a to písemnou formou,popřípadě za sebe sehnat náhradu,v tom případě se storno neúčtuje.

o        V případě, že klient neuhradil včas a v termínu předepsanou zálohu na pobyt nebo doplatek pobytu, vyhrazuje si CA právo zrušit klientovi závazně objednaný pobyt. Klientovi je poté účtován poplatek ve výši storno poplatků.

9.        Reklamace Reklamaci zprostředkovatelských služeb CA uplatňuje klient nejpozději do 10 dnů od ukončení pobytu výhradně písemnou formou na adresu CA. Ta poté klienta do 30 dnů vyrozumí o vyřízení reklamace.
CA neručí za technický a hygienický stav pronajímaného objektu. Za to ručí majitel objektu. Reklamaci a finanční vyrovnání v těchto případech agentura neřeší, tyto reklamace řeší na místě klient přímo s majitelem objektu.


CA ORBITA - Marcel Vašut, 5.května 1555, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, IČ: 64135462 ©2008